Deník plavkyně

Deník zimní plavkyně 24

29. 4. 2021 voda 8,8°C, vzduch 11°C, 27 min. plavání Je sice jaro, ale vítá nás rozbouřená Vltava, ještě nesmířená s nadcházející proměnou v laskavé roční období, však již s teplejší vodou 8,8°C. Studenější vítr odrazuje, tříští vlny, ale pocitová teplota vzduchu je nižší, pod 10°C. Přinesla jsem větve na oheň, ale dnes ho ještě …

Deník plavkyně

Deník zimní plavkyně 23

24. 4. 2021 voda 7,8°C, vzduch 16°C, 23 min. plavání Nejsem dosud očkovaná, mám úmrtí v rodině, dostala jsem alergii, nedokáži klidně přemýšlet. Čekají mě soudy kvůli stěhování po prodeji domu a to již čtvrtý rok po předchozím stěhování z jiné části Prahy. A to platím celoživotně vzorně nájem. Poznovu dál mě zkouší osud, ale …

Deník plavkyně

Deník zimní plavkyně 22

21. 4. 2021 6,1°C, vzduch 11°C, 21 min.plavání Ti staří sehnutí lidé, které potkávám v Ch., bojují z posledních sil. Zapomíná se na ně, jsou statečnější než já, ve svém osamění na výspě města. Nežijeme svobodně, stále svíraní věcmi, povinnostmi, vzpomínkami. Sužováni odpovědností k předmětům, krajinám, společenstvím, které nemáme sílu opustit. Pak znenáhla jdete známým …

Deník plavkyně

Deník zimní plavkyně 21

18. 4. 2021 voda 6,7°C, vzduch 7°C, průtok 81.5 m3/s, protivítr, 20 minut plavání Vzdušný vír rozbouřil Vltavu, vlny sahají nad hlavu. Mnohdy je třeba ve vodě až stát, aby vás vlna nepřekryla cele. Protivítr rozpouští hřebeny vln v množství tříštivých clon, které brání ve výhledu. Je třeba plavat s hlavou položenou střídavě do stran, …