Knížky

Šátky /věnované zkoušenému světu/

– uvedené na Žofíně dne 30.6.2012

Šátek pro obvázaný africký roh
jménem zápasu

Ten hádek v písku
obrůstaný slovem
látek hedvábných
Jak roh pestrosti
v africkém slunci
Hlínou omotané
uhlazené vějíře
trpkých písní
za zdmi bílými
Za vysokými ploty
V zahradách afrických
Daleko od pohledů
v osamocení tajemnosti…
V africké buši
krouží motýli u vlasů
hlínou, jak šátkem obvázaných
Čerstvé obvazy bílé
na rohu hojnosti