Deník zimní plavkyně /37/

Středa 9.6.2021 voda 16,3°C, vzduch 22°C, průtok 62,5 m3/s, 50 minut

Středa je pro nás zimní plavce dnem svátku a nedotknutelnosti, kdy celý náš oddíl trénuje. Sjíždí se plavci z okolí, nejen z Prahy ale i ze vzdálenějších míst. I já plánuji plavat ve středu v Praze, i když se odstěhuji a čeká mě plavání v Orlici nebo v Labi podle možností; budu se navracet do míst, kde se smísila voda s popelem mých předků. Ale ještě zůstávám zde a budu žít se svým klubem, tady jsme všichni hrdými plavci ČOUP, protože společný trénink dodává entuziasmus, energii a sílu pro každodenní život, schopnost plavat i tam, kam bychom si osamělí netroufli. Občas vídáme i plavce, kteří přechodně vymizeli z paměti, ale plavou na různých místech země i v zahraničí. Je to láska, která zůstává v našich tělech a myslích, i když jsme daleko od našeho prvního místa zrození a nesmělosti.

Ten den jsem plavala sama, děvčata plavou většinou stále proti proudu na opačnou stranu řeky k restaurační lodi, kam já kvůli Luckymu nemohu, překážkou je cyklostezka vzdálenější od řeky a místa s ploty, kam se Lucky nedostane a není v blízkosti se mnou. Plavat trasy kolem kilometru už jako starší pejsek nemůže. A tak plavu svůj kilometr, který je teď delší z důvodu nízkého průtoku vody, ale dohání mě Vláďa, je to přece jen mnohem rychlejší plavec. Domluvíme se, že poplaveme dál, až k Pobřežní cestě, kam bych asi v ten den neplavala, nechtělo by se mi. Moje pomalost způsobuje, že jsem ve vodě delší dobu než ostatní a tak jsem ještě ve vodě, když ostatní vystupují na břeh. Ale překonání vlastních limitů dodá plavci o to nádhernější, nevypověditelné pocity, že se musíte pokoušet stále znovu překračovat omezení vlastních fyzických sil. Společný trénink nedovolí zpohodlnět, nutí vás vyvíjet se, překonat časem zužující se, klamný prostor duševní síly i zlenivění těla. Teprve na závodech v zimním plavání sportovec pochopí, že omezení výkonu vyplývá jen z chybného nastavení myšlení, které může dodat impulz, který překoná hranice dané třeba věkem, duševní skleslostí. Je to neskloněná, nepokořená duše, která vítězí nad tělem v zimní vodě.

Deník zimní plavkyně /36/

Neděle 6.6.2021 voda 15,4°C, vzduch 24°C, průtok 66,6 m3/s, 37 minut

Krásné odpoledne, teplota Vltavy už stoupla k 15,5 °C, ale klesl i průtok vody, tedy plavu déle, 37 minut. Schyluje se k bouřce a já jsem znovu udělala chybu, že jsem si namočila vlasy před tréninkem, je mi proto větší zima a neplavu dál, než jeden kilometr. Děvčata Irena, Jana, Iva a Mojmír plavou proti proudu asi 31 minut. Ochladilo se, všichni očekávají bouřku, jemně poprchává. Nakonec po cestě zpět k šatům u Černého koně svítí sluníčko, na delší dobu nás konečně nepřestává zahřívat..

Pondělí 7.6.2021 voda 16,4°C, vzduch 26°C, průtok 65,3 m3/s, 44 minut

Ještě nejsou otevřené šatny, dávám si oblečení k nudistům i do restaurace ke Svárovi, střídavě, děkuji za ochotu pohlídat mé věci. K vodě přicházím až k večeru po rušném dni, vyčerpaná z horka v městské dopravě, jak je příjemné se zchladit, 16 stupňů je tak laskavých pro plavce. Plavu téměř k druhému molu, připadám si trochu zpohodlnělá, ve vodě jsem však 44 minut, průtok je stále nižší. Nechci se pokoušet o rekordy a plavu jen pro radost i to je třeba, nejen se hnát za výkony a dosaženými kilometry. Mám právo na tento odpočinek, nepotřebuji si nic dokazovat, chci jen, aby mi bylo konečně příjemně, zima je za námi.

Deník zimní plavkyně /35/

voda 11,1 °C, vzduch 18 °C, průtok 153 m3/s, 24 minut

Od pondělí 31. května přesahuje teplota vzduchu 18 °C, konečně léto. Jásáme všichni, co jsme prožili celou epidemii bez přístřeší, bez aut, bez šaten, vystaveni nahodilým klimatickým proměnám. My, co jsme se otužili ve ztížených podmínkách, které nově nastaly pro všechny ve společnosti.

My zimní plavci plaveme při těchto teplotách delší tratě a chodíme plavat i vícekrát v týdnu. Tento poslední květnový den jsem plavala s děvčaty Hanou, Janou, Martinou jen jeden kilometr, je poslední den května a dlouhá zima za námi. Vítr rozviřuje místy hladinu, vodní tříšť nás smáčí jemnými fontánami, jako by zima ještě nabírala poslední síly. Jakby se odcházející poryvy nechtěly vzdát, z posledních sil vodní víry letí tryskem nad hladinou.

Nové teplejší počasí dodalo všem tolik energie, že jsme se rázem rozprchly a po plavání běžely za svými povinnostmi, já na výstavu Sluneční králové. První výstavu, kterou jsem měla možnost spatřit po covidové epidemii. Máme tolik energie, radosti a síly v sobě.

Středa 2.6.2021 voda 11,6 °C, vzduch 22 °C, průtok 128 m3/s, 32 minut

Pokud ještě léto váhalo, tak dnes je to jako v těch nejkrásnějších letních měsících. Plavu s Petrem a u mostu Inteligence vidíme běžet po plavču Janu, Marcelu s našim novým plavcem Pavlem, voláme na sebe, Vltava je plná kajaků s mladými začínajícími nadšenci. Bohužel, závody, není kam uhnout, tedy plaveme u břehu, připadáme si jak na dálnici. Doufejme, že nám tito nadšenci nezakáží i plavání ve vodě, jak se to stalo v mnohých případech i sběračům borůvek v dříve přístupných lesích. A pak, že národ nesportuje, je to tak šílené, že místy se i napiji vody a jedna loď se mi jen těsně vyhýbá, je to na utopení, proto po kilometru vylézáme z vody. Ale snižování průtoku vody vede i k delšímu neplánovanému pobytu ve vodě, samovolně a pomalu dospíváme k delším tratím, přirozeně, jak je to nejlepší. Vždyť dnes se začínají koupat i malí a zkouší teplotu vody jen třeba lehkým postříkáním, smích provází naše cesty k radosti léta. Jsme odměněni za příkoří zimy, chladné zimní vody, nic nikdo nezíská zdarma, penězi nelze koupit krásu našeho sportu.

Deník zimní plavkyně /34/

voda 10,1°C, vzduch 13°C, průtok 216 m3/s, 32 minut

Zimní vody pomalu odplavují i popel lidí, které jsme milovali. Jak nám teď schází a jak mi je dobře s těmi, kteří tu jsou. Tak z mého života i s lidmi odcházejí i věci, které byly svědkem našich životů, až později už nic nezpodobňuje tváře, pohledy. Je pak těžké se i rozpomenout třeba na zelený čajník, na šaty které jsme vídali, vždyť i věci mají duši, kterou vnášejí snění do našich životů.

I Lucky to tak cítí, i když je jen pejsek. I on by se rád potkal s těmi, kteří zůstali jen v našich srdcích a myslích. A proto je tak dobře s našimi spolubojovníky, které stále vídáme a můžeme obejmout úsměvem, který zahřeje mnohdy tak zkřehlá těla, dodá sílu. Jak mám ráda ty moje mladé bojovnice, když se sejdeme u řeky, abychom zápasily s jeji proměnlivou silou a chladnou tvrdostí. To pouto se vytváří v tolika bojích na našich plaveckých cestách. Vždyť jak jsem byla v pátek zmatená, když jsme se rozcházely s M. a H.; jak jsem běhala z jednoho nástupiště tramvaje na druhé, jak mi bylo těžké se rozejít toho pátečního odpoledne, kdy již tramvaj dávno odjela. Tak jsem toužila znovu nalézt ty okamžiky pospolitosti, než nás rozdělí odpolední čas.

Teplota vody po neustálých deštích zůstává na 10°C a plavalo se tak krásně od Černého koně k Pobřežní cestě i Lucky to zvládnul a nebál se. I já se přestala o něho bát, když bravurně bez strachu přeplaval zátoku po předešlém topení, tak odvážný. Vždyť jsme tu již byly tři na jeho ochranu. Ať jsem stále mladá a silná pro mé otužilé hrdiny a kamarády, pro nekonečné poblouznění dechem vody, pro všechny milované běžce u chladnoucího těla naší řeky

A konečně se i rozvolňují protiepidemická opatření, také v neděli na výstavě Vanitas /Marnost/ v DOXU s Věruškou i zde společnost ožívá po memento mori, které pozastavilo život. Za dvacet jedna dní přijde léto a s ním se dotkne teplo a léto našich životů.

Deník zimní plavkyně /33/

voda 10,1°C, vzduch 12°C, průtok 226 m3/s, 23 minut

Voda je studenější než vzduch, ještě se nestačila po zimě ohřát a když tak jen krátkodobě. Prší se silným větrem, stále jsme ponořeni do chladu jara či podzimu? Společné plavání oddílu stále bez šaten je komplikovanější. Hledáme místa na bezpečné uložení věcí u Vltavy. Končí květen a lidé doufají v oteplení, vyšší teploty snad dají odeznít epidemii. Klademe si otázku , kdo jsme a kam jdeme; hodnoty naší existence se proměnily. Jaké jsou opory našich životů, kde jsou naši přátelé? Stereotypy vcházejí v jiné řády, vzlety myšlení a idejí jsou spoutané a připoutané našimi fyzickými kroky. Osudem lidstva je stále se proměňovat, však ještě jsme zavaleni bolestí těch, kteří odešli příliš náhle a nečekaně. Jitřní doteky slunce zahřívají, ale my ještě utíkáme zkřehlí v dešti. Krajina přírody jakoby obsáhla lidské nitro a není nad to, vracet se k naší skryté duchovní síle, fyzické zdatnosti a především k prostotě života. To nejcennější si neseme v sobě; to kdo jsi, kým jsi se stal a kam jdeš bez ohledu na společenskou změnu, bez ohledu na volání davů.

Plavu jen kilometr, ostatní si troufají na dva i více, v dešti a silném větru, rosteme cíly druhých, stále se učíme v pokoře před silami přírody a vzory našich druhů.

Deník zimní plavkyně /32/

voda 10,7°C, vzduch 17°C, průtok 247 m3/s, 28 minut

Odtrženost od přírody zbavuje člověka postupně intuice a hlubšího vnímání dotyku dalších životů, ať jsou to zvířecí organizmy nebo lidské bytosti. Žijeme stále více odloučeni od ostatních živých tvorů, že si neuvědomujeme strach, který prožívají. Tento chlad prostupuje a narušuje niternost blízkosti a brání prohloubenému prožívání. Jsme tak více vydáváni hloubce chladu vztahů. Stále jsou přede mnou vyčítavé, tiché oči zvířecích společníků, které opouštím. Propast samoty uléhající do bezvědomí strachu. Odloučení prostupuje lidský život i ve vodě, chlad vody nás vydává osamění vesmíru; teprve v těchto momentech plavec intenzivněji vnímá samým životem danou osamělost. Voda svoji živelnou silou uchopí plavce ve své mohutnosti, činíc ho bezmocným, zvýrazňujíc znatelněji křehkost života, opuštěnost života jedince v kosmu. Tento jakýsi hlubinný prožitek je pravdivou, opravdovou podstatou vnímání života a zbavuje člověka balastu nánosů civilizace, tak jak je prožívá v denní realitě. Proto to znovuzrození sil po plavbě ve studené vodě, jež nás navrací k podstatě života ve vesmíru s jeho samotou ale i nekonečným smutkem existence. Vystavení těmto podmínkám z nás činí znovuzrozené, citově hlubší bytosti. Je to kontakt s nekonečností, relativitou existence, jež může být v okamžiku zničená. To Charón nás vyvezl na druhý břeh, je to prožitek konečnosti, vyšší vize vnímání života, která nás sbližuje s nejvyšším poznáním a vědomím prožitku života v jeho plnosti. Teď v květnu je však voda stále teplejší a pocity, které naléhají na člověka v zimní vodě jsou mnohem mírnější ve stále teplejším vzduchu a vodě. Nebolí ani tolik ruce ve vodě kolem 11 stupňů. Jarní průtok se drží na vyšších hodnotách a tak plaveme kratší dobu, protože proti proudu plavat je velmi obtížné a odpor vody zvládají jen ti nejsilnější, mezi něž nepatřím. Příroda je velmi spravedlivá a na místě kde přidává schopnosti, jinde ubírá, tak buďme spokojeni s dary, které nám rozdává. Mučící nespokojenost však vede k vyšším výkonům a překonávání sil. Plavu k od Černého koně k Pobřežní cestě a jsem upokojená, pokud vycházím z vody zdravá, osvěžená s větší energií, překonávat překážky dne.

Pro ten pocit euforie se život vrhá pravidelně do chladných vod tichého, utajeného vesmíru, nekonečné bouřlivé síly vln v zapomnění, odmlce času. I labutě z poloostrova vyvedly svého malého potomka, jak něžně ho opatrují, s jakou láskou vnímají jeho první nemotorné pohyby, jak příkladní jsou pro lidské rodiče. Ale je třeba opatrnosti, tito krásní ptáci velmi bedlivě sledují řeku a možná nebezpečí pro nový život.

an old fountain pen on a manuscript

Deník zimní plavkyně /31/

voda 11,1°C, vzduch 13°C, průtok 302 m3/s, 37 minut

Ten den chyběli všichni plavci, nikde nikdo. Jela jsem až do Braníku, procházela kolem Vltavy, stále přetrvává vysoká hladina řeky. Voda jen pomalu opadává, déšť s přestávkami plní koryto řeky. Šatny jsou ještě pro plavce uzavřené, avšak situace se zlepšuje pro celou zemi, uvolňují se opatření vzhledem k ustupující nákaze, jen my plavci stále bloudíme bez střechy nad hlavou. Necháváme si oblečení s osobními věcmi náhodně u laskavých lidí, kteří nás od vidění znají a sledují naše tréninky v létě i v zimě.

Hladina řeky nebyla v ten den bouřlivá i přes vysoký stav vody. Odvážila jsem se tedy až k Pobřežní cestě, vodní plocha byla jen jemně zvlněná. Ten den nebyli žádní plavci ve Vltavě i majitelé pejsků, procházející a odpočívající lidé chyběli. Jen dvě postavy jsem zahlédla a to až v momentě, kdy jsem připlavávala k Pobřežní cestě. Nebyl problém přeplavat zátoku, ale snažila jsem se plavat blíže k pravému břehu z obav, aby mě nestrhl proud dále k Barrandovskému mostu. Už jsem téměř doplavávala, ale nikde jsem neviděla Luckyho, vždy plave za mnou, nenechá mě plavat samotnou přes zátoku, kde končí břeh s pevnou půdou a pokračuje jen vodní předěl mezi Braníkem a parkem u Pobřežní cesty. Občas se otočím a sleduji i jeho plavbu, bývá mnohem rychlejší než já. Už jsem byla téměř u protějšího břehu, když jsem zahlédla jen cosi mokrého, jakoby velkou myš nebo hadr nasátý vodou. To něco leželo na hladině poblíž branek na vodní pólo v zátoce, kterou jsem přeplavávala. Vylezla jsem z vody, avšak Lucky neplaval ke mně, to bezvládné, mokré na hladině byl můj pejsek. Neštěkal, jen mlčenlivě a pokorně očekával svůj konec. Nesnažil se bojovat, byl klidný, smířený. Ten tvoreček jak tam tak ležel na hladině mi důvěřoval a očekával moji pomoc, věděl, že jsem silnější. Vždyť to bylo v našich životech již tolikrát. Na břehu stáli v té chvíli dva lidé, jako zázrakem se tu objevili, ač jsem celou plavbu nikoho nespatřila. Mladá žena s holčičkou a starší muž mě vyhlíželi z protějšího břehu a volali, že je třeba pejska vylovit z vody a vyprostit ze sevření. Ležel totiž v objetí bóje, kterou jsem předtím nepostřehla, vidím bohužel špatně na dálku. Říkali, jste otužilkyně, doplavte zpátky k němu, zvedněte lano s bójemi, dokážete to. Já ale jen bezmocně křičela na projíždějící loď… pes, …pes, …můj pes a gestikulovala směrem k Luckymu, který se vznášel na hladině, bezmocně upnutý v sevření. Dívka na lodi však nechtěla veslem vyprostit moje zvířátko, prý by se ocitla v nebezpečí a loď by se převrhla, když se pokusí o záchranu.

Nezbývalo mi nic jiného, než vstoupit do vody a plavat zpátky k Luckymu, k jeho bezvládnému tělíčku a vyprostit ho. Nevěděla jsem, zda-li ještě žije, tolik jsem se bála, věděla jsem, že podobná záchrana vede k utonutí obou, zachraňujícího i topícího se. Navíc jsem nevěděla, jak se pejsek zachová v boji o přežití. Nemohla jsem tam ale ponechat mého statečného ochránce a kamaráda v boji, který mne tolikrát chránil, ač sám nastavoval život, jak zbabělá bych byla, pokud bych mu nešla na pomoc ve chvíli ohrožení jeho života, to si ale nikdo v těch vteřinách neuvědomuje. Vidět umírat jakéhokoliv živého tvora je tak strašlivé, že musíte bojovat o jeho život, i kdyby jste nemohli a třeba i ztratit veškerý pud sebezáchovy.

Byla jsem jako omámená, vůbec nevím co se pak dělo, milosrdný velký stres zbavuje paměti. Necítila jsem ani teplotu vody, která se mi zdála teplá i při 11 stupních po plavbě od Černého koně.. Avšak kdyby nebylo těch dvou dobrých lidí, kteří mi poradili a zpočátku sledovali můj zápas o záchranu ze břehu a později odešli, neměli asi sílu pozorovat můj boj. Bez nich však nevím, jak bych to dokázala, dodali mi tolik odvahy svými radami. Doplavala jsem tedy k bóji a manipulovala provazem, až se Lucky vyprostil a uvolnilo se sevření. Měl celou dobu hlavičku s čeníškem nad hladinou, tak pak lehce vyklouzl a doplaval se mnou ke břehu. Jaký šok jsme prožili, tak šťastní jsme byli, což není třeba dodávat, když jsme svorně pak plavali vedle sebe.. Měla jsem i strach z prochladnutí Luckyho, voda byla na chundelatého pejska studená a může být při této teplotě i pro zvíře smrtelná. Lucky je však otužilý, plave se mnou celá léta v zimní vodě. Po cestě zpátky k Černému koni jsem potkala tu hodnou paní s holčičkou, která na mě volala ze břehu a radila, jak provést záchranu. Pohladila jsem ji a poděkovala. Všichni odešli již dříve, nechtěli asi vidět nejhorší. Až teprve u Černého koně se objevil další plavec z našeho oddílu P. a V. z PKO, nechápali mě, nerozuměli mi. Mezní zkušenost je nepřenositelná, znovu jsme se s Luckym narodili.

Deník zimní plavkyně /30/

voda 11,6°C, vzduch 15°C, 21 minut plavání při kulminující Vltavě

Stále prší, hladina Vltavy stoupla na první povodňový stupeň, 550m3/s. Plavat v těchto okamžicích byl pro mne takový zážitek, že jsem nemohla psát hned týž den. Kdo by se domníval, že řeka bouřila plná neklidu, byl by zklamán. A to bylo i pro nás dobře, mnohdy divoký čas řeky s jarními protivlnami se naopak zdál plný poklidu. Ale přesto a ze strachu z vysokého průtoku, že nezvládnu trénink, jsem telefonovala našemu předsedovi Vladimírovi a ten vypočítal pohyb vody na 3 km/h, když ho přirovnal k pohybu chodce.

Všechno bylo ten den příliš krásné, proměněné časem blížícího se léta. Rozkvétaly šeříky, které byly do teď jen plné pučících poupat. Toho dne nikdo neplaval, řeka měla širokou rozevřenou náruč jen pro nás, dva plavce. Podmračený čas ledových mužů osvitl sluncem, což se stávalo poslední dobou jen zřídka.

Řeka se mírně zachvívala, avšak na povrchu bylo zřetelně přece jen možné zahlédnout vyšší sílu proplouvajících vln. Chlácholivá jemnost vlnění nás nesla pak tiše a rychle, objímajíc jako nikdy svým šepotem. Keře a stromy stály ve vodě, předpověď počasí odrazovala pády větví kolem řeky. Plavali jsme tedy jen v jedné třetině, místy v polovině řeky, abychom se vyhnuli možným polomům. Překonávali jsme strach, ale plavalo se tak dobře, ve vodě teplé přes 11°C, která se zdála ještě mnohem teplejší. Cesta řekou začala od pláže Černého koně a pak blíže ke břehu za Braníkem v obavách, aby nás nestrhl proud, který hovořil tak nevinně, že jsme se pustili i přes zátoku k Pobřežní cestě, Lucky se také nebál a plaval za námi. Měla jsem o něho strach, ohlížela jsem se, ale on byl jako vždy nejrychlejší, plný energie. Nyní i roky předtím bravurně přeplaval zátoku, když nemohl dále běžet za námi po břehu. Nebyl ani problém dostat se z vody, i když všechny schody u Vltavy byly zaplavené až po horní stupeň, i tak jsme mohli z vody vylézat bez obtíží kdekoliv. Okouzlení jarem a řekou bylo tak silné, že jsem nemohla vzpomenout na stejný čas plavání našich La Manche s Vláďou, jak jsem říkala asi 1,5 km dlouhé plavbě od Černého koně do těchto míst. Hebkost, svěžest travin se propojovala s vůněmi počínajícího jara. Ale i v létě tato místa provlhlých cest blízko řeky byla tak opojná, zvláštně vonící, jak nikde jinde. Jen tato cesta po plavání s během k Černému koni jiskřila jako každý rok mocnými výdechy tepla s povlhlou půdou. To promísení naplňovalo závratí jen tady v místech stínů dál od řeky, kde nic se nevyrovná štěstí pokořitele řeky, kdy vás živel vydá živé, plné sil, v uchvácení mžiku, vteřiny života. Čím by byla Praha bez své řeky, která oživuje, plyne s mohutností poklidu ve svých loktech, ramenou. Život řeky zrcadlí růst, zrání miliónů, jsme jen kamínkem v tom pohrávajícím si toku života.

My co doplaveme, voláme na sebe, všichni si tu tykáme. Pan Saudek, pan Ponert, Saša. Voláme na všechny, co nás vyhlíželi z břehu, my všichni okouzlení milenci řeky.

Deník zimní plavkyně /29/

voda 14,3°C, vzduch 14°C, 39 minut plavání

Prší na Cholupice, řeku; jakoby pláč rozvlnil Vltavu. Je tu zase náš oddíl u bývalé klubovny. Jak se ubránit vzpomínkám na cesty mezi ostružinami, mirabelkami, co jsme trhávali plni laskavosti léta. Snad končí i epidemie a my tu stojíme ve vzpomínkách na prožitou zimu. Naše cesty se rozcházejí, bezbranní budeme poznovu vydáni řekám, jejim chladným loktům, kdy a kde? Je za námi tolik prohraných i vyhraných bitev, smutku, radosti. Naše sny vtékají řekami do moří, ruce plavců se tak dotýkají všech a proto máme po celém světě své přátele a bratry, je zde i popel těch, kteří procházeli našimi životy.

Ale sem se budeme navždy vracet, třeba jen ve vzpomínkách. Tady jsme se narodili, my zimní plavci a slavili čas řeky. Upoutaní během života i k jiným místům a dalším řekám. Zde jsme nalezli odvahu a přátelství v mraze, dešti, sněhu. Je tu dnes i Vláďa a znovu po čase plaveme La Manche, asi 1,5 km dlouhou trať. Já však končím před druhým molem a zase v dešti zpátky jako pomalejší k Černému koni. I.,J.,P., plavou proti proudu, jsou tu i plavci z dalšího oddílu PKO I. a M. a i když prší, je to teplý májový déšť, co je to na nás po přečkané zimě bez přístřeší na břehu Vltavy. Už jsme i přestali bojovat o naší bývalou klubovnu a šatnu, po nás sem přišli jiní s novými plány jak vydělávat peníze v místech, která patřila jen nám a našemu sportu. Vydaní všanc rozmarům počasí, bez střechy, kolik věrných nás tu zbylo. Kde a kdy se zase sejdeme my přátelé zimní vody, však epidemie dovedla mezi nás další bojovníky.

Deník zimní plavkyně /28/

voda 13,1°C, vzduch 28°C, 35 minut plavání

Začalo nádherné letní počasí, zimní plavci polehávají v trávě a dívají se s pocitem vnitřního uspokojení na rojící se čas u řeky; vědí tolik o své milované vodě po odvedené zimní práci a přihlíží jen s úsměvem.

Jako se po časném probuzení díváte na ospalce, kteří teprve teď procitli a počali s činností, kterou jste vy dávno vykonali. U Vltavy již přestal hořet oheň, jen občas ho zapálí několik plavců, kteří jsou v počátcích otužování a potřebují po delší trati se ve vodě zahřát. Delší trať přináší i prochladnutí srovnatelné s pobytem v zimní vodě.

Tak už plavu svoji kilometrovou trať a mohla bych i více a dál, ale starosti, které mě sužují to nedovolí a šetřím se, 36 minut není tak dlouho, abych se mohla pyšnit výkonem. Ruce však již tolik nezebou a vzduch je teplejší než sálání tepla v zimě u topení v naší ještě uzamčené šatně, neotevřené po epidemii. Tak si doklady a osobní věci znovu rovnáme do bójek a další nutné potřeby nosíme k dekám známých kamarádů. Všichni slaví teplé dny u Vltavy a ve vodě jsou i malé děti, které zkouší plavat, ale samozřejmě rychle vylézají. Otužování se stalo módním sportem, který urychlila epidemie, tak nebude i přijímání sportovců do otužileckých oddílů tak těžké jako v minulosti. I můj Lucky se již koupe a plave, aby si osvěžil horký kožíšek. Psychika je u zimního plavání podstatná, mnoho sportovců k překonání vysokých výkonů vědomě přehlíží chlad a nastaví myšlení k vyšší teplotě vnímání. Co já však prožívám celý den, odpoledne zjišťuji, že jako učitelka po celoživotní práci v Praze nemám nárok na žádné bydlení. Společnost vysaje z mladého člověka veškerou energii, aby ho pak odhodila jako vysušený hadr, nepotřebného. A nezáleží na ničem, že jste třeba šla do většího města za prací, abyste uživila jako žena rodinu, z místa, kde práce nebyla a i nalezla naplnění svého života třeba i v tvůrčí askezi. Jak je nebezpečné plnit si sny o duchovním růstu ve společnosti zaměřené jen na zisk, tam je jakákoliv ideje nepřípustně zakázaná. Avšak jak dožívají lidé bez vnitřních pnutí výše; jako zubožení, nepotřební. Je nutné se vydat všanc idejím, i když nám není společnost nakloněná, vždy, nebát se vichrů slz a pádů, tam kde je síla myšlení jedince.