Knížky

Modlitba pro jednu generaci

Gladys

Modlitba pro jednu generaci

– velká básnická skladba, věnovaná nebezpečí závislosti a drog 

Já znovu vídám
všechny ty mladé lidi
přehrabující se v odpadcích
ty, kteří slévají vodu do lahví
a po kolikáté pijí z lahví
které jsme odhodili
Promluv Guru k těm, které vídáme
na zastávkách
jak sbírají špačky od cigaret
Promluv i k té dívce
co se svým věrným psem
se probouzí již ve čtyři ráno,
kdy tramvaje ještě orosené
a opilé světly
míjí Prahu
to město slz a radosti
Promluv k té dívce s plechovkou
do které sbírá trochu tabáku
Promluv k nim
a pomož jim Guru
Ty můžeš, Ty jediný
pokud ještě mozek
a duše v nich žijí
Mluv, oni čekají
oni hledají
oni jdou k Tobě
neboť v nás zatrne srdce
když vídáme tolik bolesti
v prachu refíží
den co den…