Zobrazuji 29 výsledků
Deník plavkyně

Deník zimní plavkyně 22

21. 4. 2021 6,1°C, vzduch 11°C, 21 min.plavání Ti staří sehnutí lidé, které potkávám v Ch., bojují z posledních sil. Zapomíná se na ně, jsou statečnější než já, ve svém osamění na výspě města. Nežijeme svobodně, stále svíraní věcmi, povinnostmi, vzpomínkami. Sužováni odpovědností k předmětům, krajinám, společenstvím, které nemáme sílu opustit. Pak znenáhla jdete známým …