Dovoluji si uvést výňatek z vyjádření pí Márii Křepelkové předsedkyně občanského sdružení Život dětem k mým pořadům:

Měla jsem možnost se s prací Mgr. Lenky Šídové blíže seznámit. Jako vystudovaná režisérka divadelní fakulty AMU, autorka řady pohádek, scénářů pro Český rozhlas, i jako redaktorka České televize, kde již 15 let točím pořad Černé ovce, si dovoluji zodpovědně doporučit pořady paní Mgr. Lenky Šídové jako umělecky nesmírně zajímavé a pro děti velmi, velmi užitečné a poučné.
…Dlouhodobě spolupracujeme jak s dětskými domovy, tak se zařízeními, která se starají o nemocné a handicapované děti, i se základními a středními školami. Proto by tato spolupráce s Mgr. Šídovou byla jistě velkým přínosem právě pro tyto děti.

Mária Křepelková

maria.krepelkova@zivotdetem.cz

Vážený pane.
Znám paní Lenku Šídovou, její básně i sugestivitu jejího přednesu básní mimo jiné i z jejích několika vystoupení v našem Rotary klubu Praga Ekumena, kde jsme oba členy. Moje letitá zkušenost, mimo jiné i z dlouholeté spolupráce s Mistrem Radovanem Lukavským, se kterým měl čtyři společné pořady v nichž se snoubí poezie s vokální a instrumentální hudbou, mi říká, že spolupráce paní Šídové s panem Shonertem by byla mimořádně působivá a proto z hlediska Vaší agentury. Vřele Vám doporučuji zprostředkování jejich společných koncertů.
Srdečně Vás zdravím.

Váš Robert Štěrba

pragostarconcert@quick.cz

Milá Lenko,
děkujeme Ti za ukázky Tvé tvorby a Tvých aktivit. Určitě je to smysluplné a potřebné rozvíjet děti právě v tomto ohledu. Mám obavu, že se vytratily aktivity, kdy nadšenci pro hudbu a divadlo objížděli školy a motivovali děti k hudbě a umění. I ve mně zanechali stopu hudebníci a recitátoři, co objížděli školy a po celý život je budu mít v paměti, jak mne ohromili a ovlivnili mou dráhu. Přeji Ti úspěch.

Zdravím Marie Němcová

marie.nemcova@mmr.cz