Deník zimní plavkyně /50-dokončení/

Neděle 29.8. 2021 voda 17,5°C, vzduch 18°C, průtok 76,8 m3/s, 39 minut

Všichni nepřetržitě hledáme lásku a tolik ji potřebujeme, protože z hledání lásky rosteme. Co krásných, ušlechtilých lidí jsem potkala během svého putování Zemí. Ale nalézala i ty druhé, kteří zůstali opuštění a třeba i bez bydlení kvůli ziskům druhých. Mnozí krásní mladí i stárnoucí, tolik inspirace nachází člověk, ohleduplnosti, lidskosti mezi všemi lidmi, kteří žijí opravdově a s bolestí svůj každodenní svět práce. I můj Lucky na cestách, mnohdy i s průjmem, jakoby říkal, bolí mě to, ale miluji tě, nemohu jinak, než jít za tebou.. Poznání hledejme mezi těmi nejprostšími, bratrství ducha je jen tam, souznění velkolepých osudem.

Ale dnes jsem naposled plavala před dalším odjezdem, jemně prší, nechtělo se mi, ale voda je tak teplá a já potkávám mé kamarády, Sašu, kapitána Karla, Helenu, Alici i s jejich pejsky Jessie a Mollynkou a samozřejmě pana Saudka. Potkáváme se, ať je teplo nebo mráz, my milenci Vltavy a hned je nám líp, když se vidíme, nejsme tak opuštění, i když řeku kropí pláč deště. Dnes jen ke campu, stále je nízký průtok, tak to jde velmi pomalu. Na zpáteční cestě se v dešti vítáme, já ještě v plavkách, ale po splnění tréninku je vždy dobře, ať je mráz, prší, je přece ještě léto.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *