Deník zimní plavkyně /35/

voda 11,1 °C, vzduch 18 °C, průtok 153 m3/s, 24 minut

Od pondělí 31. května přesahuje teplota vzduchu 18 °C, konečně léto. Jásáme všichni, co jsme prožili celou epidemii bez přístřeší, bez aut, bez šaten, vystaveni nahodilým klimatickým proměnám. My, co jsme se otužili ve ztížených podmínkách, které nově nastaly pro všechny ve společnosti.

My zimní plavci plaveme při těchto teplotách delší tratě a chodíme plavat i vícekrát v týdnu. Tento poslední květnový den jsem plavala s děvčaty Hanou, Janou, Martinou jen jeden kilometr, je poslední den května a dlouhá zima za námi. Vítr rozviřuje místy hladinu, vodní tříšť nás smáčí jemnými fontánami, jako by zima ještě nabírala poslední síly. Jakby se odcházející poryvy nechtěly vzdát, z posledních sil vodní víry letí tryskem nad hladinou.

Nové teplejší počasí dodalo všem tolik energie, že jsme se rázem rozprchly a po plavání běžely za svými povinnostmi, já na výstavu Sluneční králové. První výstavu, kterou jsem měla možnost spatřit po covidové epidemii. Máme tolik energie, radosti a síly v sobě.

Středa 2.6.2021 voda 11,6 °C, vzduch 22 °C, průtok 128 m3/s, 32 minut

Pokud ještě léto váhalo, tak dnes je to jako v těch nejkrásnějších letních měsících. Plavu s Petrem a u mostu Inteligence vidíme běžet po plavču Janu, Marcelu s našim novým plavcem Pavlem, voláme na sebe, Vltava je plná kajaků s mladými začínajícími nadšenci. Bohužel, závody, není kam uhnout, tedy plaveme u břehu, připadáme si jak na dálnici. Doufejme, že nám tito nadšenci nezakáží i plavání ve vodě, jak se to stalo v mnohých případech i sběračům borůvek v dříve přístupných lesích. A pak, že národ nesportuje, je to tak šílené, že místy se i napiji vody a jedna loď se mi jen těsně vyhýbá, je to na utopení, proto po kilometru vylézáme z vody. Ale snižování průtoku vody vede i k delšímu neplánovanému pobytu ve vodě, samovolně a pomalu dospíváme k delším tratím, přirozeně, jak je to nejlepší. Vždyť dnes se začínají koupat i malí a zkouší teplotu vody jen třeba lehkým postříkáním, smích provází naše cesty k radosti léta. Jsme odměněni za příkoří zimy, chladné zimní vody, nic nikdo nezíská zdarma, penězi nelze koupit krásu našeho sportu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *