Deník plavkyně

Deník zimní plavkyně 22

21. 4. 2021

6,1°C, vzduch 11°C, 21 min.plavání

Ti staří sehnutí lidé, které potkávám v Ch., bojují z posledních sil. Zapomíná se na ně, jsou statečnější než já, ve svém osamění na výspě města. Nežijeme svobodně, stále svíraní věcmi, povinnostmi, vzpomínkami. Sužováni odpovědností k předmětům, krajinám, společenstvím, které nemáme sílu opustit. Pak znenáhla jdete známým nehostinným místem v domění, že přijdete k močálu, až teprve když jste donuceni sejít z cesty, nečekaně uslyšíte ptáky na rozkvetlých stromech, zpěv, který tu nikdy nebyl. Jak ale rozeznít ten svobodný ptačí zpěv i v sobě? Jak vyklízet čas ve svých minulých zapomenutých životech jsem se dosud nenaučila, jsem příliš nepraktická. Plavu ve studené vodě, zatímco jiní všechno co mají, darují či prodají a odletí do teplých krajin. Co máme z toho věčného odříkání. Také bych se měla všeho vzdát, oddat se čistému minimalistickému stylu života. Patřím vůbec do této doby, když žiji tak složitě, komplikovaně. Nebyl by vůbec problém přistavit vagón pod mé okno a vyhodit všechno zbytečné, snad nepotřebné. Tak jako dřevěné palety u Vltavy na kterých sedávali plavci, kdosi někam odnesl a vyhodil. Také se staly nepotřebnými. Dřevěné palety opotřebované nečasem zimy, větrným steskem, co dobra nám daly a teď tu na jejich místě je jen holá zem se zažloutlou trávou. Proč jen se nedokáži zbavovat věcí, které ještě slouží, jsou součástí mého i dalších životů. Někdo strávil hodiny práce, aby zde byly a žily s námi svůj život.

Ještě stále nevlídná neděle, nebylo kam si sednout, v hlíně a bahně klečel den stále bez slunce. Ty předměty, části oděvů, jsou stopami našich životů. Tak se i stěhujeme s muzei věcí, z nichž některé již neslouží. Ale kdo se chová lépe, ti co si kupují stále nové nebo ti co využívají to, co je zdánlivě zastaralé, ale slouží. Jsou to peníze, práce a čas, které dávají hodnotu věcem. I to že měníme staré za nové také vyžaduje energii času jako nepominutelnou hodnotu. Ta trocha teplého dřeva, kam na okamžik usednete, než se převléknete z mokrých plavek, ta tu chyběla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *