Deník plavkyně

Deník zimní plavkyně 21

18. 4. 2021

voda 6,7°C, vzduch 7°C, průtok 81.5 m3/s, protivítr, 20 minut plavání

Vzdušný vír rozbouřil Vltavu, vlny sahají nad hlavu. Mnohdy je třeba ve vodě až stát, aby vás vlna nepřekryla cele. Protivítr rozpouští hřebeny vln v množství tříštivých clon, které brání ve výhledu. Je třeba plavat s hlavou položenou střídavě do stran, abyste se nenapili vody. Byly to tak rozbouřené okamžiky, že jsem chtěla chvílemi přestat v obavách plavat, v to pozdní středeční odpoledne. Studený zimní vítr na břehu odradil od procházek, ale řeka prolíná energií života. Na ostrůvcích v řece labutí rodiče střeží ještě nenarozené životy. Zatímco jedna labuť z páru zahřívá snesená ještě celistvá vejce, druhá hlídá skryté hnízdo. Každý rok připlouvají dvě labutě, aby obnovily život v této části řeky. Jen vloni kdosi postřelil labutí matku do krku a vajíčka se zkazila, nemohla je již vysedět.

V době vyvádění mláďat musí být však i plavec obezřetný, stejně tak i Lucky už vzhlíží k labutím jako silnějším. Po jednom střetu s labutím samcem jsem i já opatrnější. Bylo to myslím předloni někdy v květnu, kdy Lucky štěkotem vylekal strážce labutí rodiny, která klidně odpočívala na břehu. Ve snaze mě chránit plaval L. ke mně, byla jsem asi v jedné třetině řeky, když se labuť na břehu vzepjala a nepředstavitelným rychlým letem s roztaženými křídly usedla na mě plavající i na Luckyho, který v té chvíli připlavával ke mně. Nevím, co se v tu chvíli dělo, jen jsem pár okamžiků ztratila kontakt se světlem a byla uvězněná pod křídly. Po vymanění ze sevření, kdy jsem se domnívala, že snad L. zemřel, jsem rychle doplavala ke břehu a hledala pejska. Ten však po chvíli ke mně radostně běžel, šťastný, že jsme to sevření oba ve zdraví přežili.

Skony zvířat a lidí, tak pláče i Vltava, s nádechy a výdechy životů. Vítr jak hořící čas roznesl zlatohnědé koberce jehněd a plavec jen jemně rozvlní krajinu vln. Snění času na březích řeky objímá smutkem slz i radosti. Tragédie života a smrti je všudypřítomná. Zimní přeháňky v jarních vlnách smírně vstřebává řeka. Hudba bouřné řeky pohlcuje život i smrt.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *