Óda na noci sněžných stromů

/Sašovi/

Celou noc sněžilo
v parku mé duše

Stromy pokryté
křehkým oblouzněním
a tancem
ukryté pod tvým kabátem…

…ale ne, byl přece teplý podzim
a tvé krásné ruce
ještě milovaly rozkoš

Však měkkost Tvých pohybů
a pohledů
byla jak dnešní zasněžený park

Unesený zjevením chladnoucích jitrocelů
v zahradách tichých usmířených květů

Jen Ty jsi tu nebyl
a já ještě ničemu nerozuměla

Pouze slyšela Tvé kroky nehlesné
jak větrným světlem procházely

Óda na veřejný chodník u Anděla

/Sašovi/

Na to veřejné místo u Anděla
chodník jen pro nás dva
tam, kde dnes jiní čekají
každý den dívám se

Zda-li tam nestojíš
ukrytý před deštěm
v mrazu schoulený.

Již jednou jsem ztajila dech
a jiný pak otočil se

Kde asi čekáš
A proč míjíme se

Již zapomněl jsi,
jak ruce hudby dotkly se v Emporiu
i sedadlo v art kinu
jiný obejmul

Zatímco tramvaje zamžené
míjí chodník všech očí veřejných
kde již nejsi

Však moje oči a rty

zemdlení blouznící psi
ještě žebrají u Anděla
stále tak hladoví a věrní

Poezie ke čtyřem autorským modelům; výtvarnice Mgr. Věry Rafajové a PhDr. Olgy Sklenářové. Ručně malované hedvábí je prozářené originální kreací ze sekaných perel. Uvedená textilní tvorba byla prezentována na Mezinárodní výstavě bižuterie v Jablonci 2008 a expozici Móda Praha 2009.

Óda na vanutí trávy/Věnováno V.R. a jejímu
kabátu v stéblech vanutí/GLADYSMá bolest v stéblech je
větrem povívaná
pro zemi rozevřenáA vlahá zeleň pronikavá
v nádech růžovíÚzkostný kabát
zemi hledající
Tak letmo pohozený
kabát stébel vanutíV zákrytech planoucí
dech jemných olistění
kde jas se prodírá
v stínu tišináchStoupá k slunci
kde oči půdy křehnouMá bolest v stéblech je
větrem rozdíraná
kabát pohozený do rtů půdy
The Ode to blowing of grass/Dedicated to V.R. and her coat
in the blades of the grass of blowing/GLADYSMy pain in the blades of the grass is
With the wind blown
For the land is opened outAnd the mild green trenchanted
In a tinge of pinkThe worried coat
The land looking for
Such fleetingly thrown
The coat in the blades of grass of blowingIn covering it is flashing
The breath of the fine foliage
Where the brightness forces one’s way
In the shadow of loweringIt goes up to the sun
Where the eyes of the soil are delicateMy pain in the blades of the grass is
With the wind lacerated
The coat thrown into the lips of the ground

Óda na vlnobití stesku

/Věnováno O.S. a jejím šeříkovým šatům/

GLADYS

Pěna fialových chvění
v bílých průsvitech
do tmy vtékala vášnivě

Smáčená křehkostí tajenou
v trnutí vod mrazivých
úkrytech proudů dravých

Noc bouře neznámé
v skrytech šeříkových šatů
letících křídlech bouřných

Kdy proudy nafialovělé
polehávaly
jak záblesky temnoty
touhy těžké

Oceány vášně proudící
v odlesku fialovém
kdy bouřné moře vzedmuté
Přichází

Horoucí v úkrytech drásavých
ve stenu šeříkových šatů

Óda na pavoučka na Tvém rameni/Věnováno O.S. a jejím
šatům rosou tkaným/GLADYSZ rosy snad povstaly Tvé šatyKdo spoutal je
závoji pavučin skleněnýchKdo pokořil a upoutal tvé ruce
květy z jantaru
květy zlatavými
ve stvolu olivovémNádech zlatistý
zkropil Tvé paže
rosou ranníKdo Tvá ramena zranil
květy živými?Pavouček zlatavý
tkal je
z rosy k ránu
The Ode to spideress on your shoulder/Dedicated to O.S. and her dress
with the dew is spined/GLADYSFrom the dew perhaps standed up your dressWho bound it
With the veils of cobwebs glassedWho humiliated and tied your arms
The flowers from amber
The aureate flowers
In the stem of the olive treeThe aureate touch
Moistened your arms
With the morning dewWho injured your shoulders
With the living flowers?The spinderess gold-plated
had a spin
From the dew in the morning

Óda na živý klenot

/Věnováno V.R. a jejím holubím šatům/

GLADYS

Holubí šeď šatů skrytá
vešla
kdy mé oči nedoufaly
ruce netoužily
dotýkat se šedi

Když stíny se loučily
plačtivě ponořené
v dotek samoty
Tam v šedi cyklámen zahořel
teplem peří

Pohladil holubí Tvé šaty
plaché tak

/konec ukázky/