Zpěv pěvce Fénixe a Vyšší Pravdy

Již nikdy nebudu šťastný
Neboť ve mně paměť lidstva je…
Zpíval…a z výše zhlížel svět
…jenž pootevřen pravdou
plakal u jeho nohou
…pokud mrtví plakat mohou…

Chórus zvířat

A slétali se Ptáci bez očí
Zvířata bez nohou a peří
Bez srsti…
…s více hlavami, jak vědmy
stáli zubožení…
…A svět běsnící pravdy
Své mrtvé v písni
K vodám Léthé nesl,
…když nadlidští králové
jen vteřinou dějin…
vystoupili k trůnům

/konec ukázky/