Divadlo hudby a poezie

Gladys

Všem zapomenutým. . . rostlinám a zvířatům


Óda na noci sněžných stromů

/Sašovi/

Celou noc sněžilo
v parku mé duše

Stromy pokryté
křehkým oblouzněním
a tancem
ukryté pod tvým kabátem...

...ale ne, byl přece teplý podzim
a tvé krásné ruce
ještě milovaly rozkoš

Však měkkost Tvých pohybů
a pohledů
byla jak dnešní zasněžený park

Unesený zjevením chladnoucích jitrocelů
v zahradách tichých usmířených květů

Jen Ty jsi tu nebyl
a já ještě ničemu nerozuměla

Pouze slyšela Tvé kroky nehlesné
jak větrným světlem procházelyÓda na veřejný chodník u Anděla

/Sašovi/

Na to veřejné místo u Anděla
chodník jen pro nás dva
tam, kde dnes jiní čekají
každý den dívám se

Zda-li tam nestojíš
ukrytý před deštěm
v mrazu schoulený.

Již jednou jsem ztajila dech
a jiný pak otočil se

Kde asi čekáš
A proč míjíme se

Již zapomněl jsi,
jak ruce hudby dotkly se v Emporiu
i sedadlo v art kinu
jiný obejmul

Zatímco tramvaje zamžené
míjí chodník všech očí veřejných
kde již nejsi

Však moje oči a rty

zemdlení blouznící psi
ještě žebrají u Anděla
stále tak hladoví a věrníPoezie ke čtyřem autorským modelům; výtvarnice Mgr. Věry Rafajové a PhDr. Olgy Sklenářové. Ručně malované hedvábí je prozářené originální kreací ze sekaných perel. Uvedená textilní tvorba byla prezentována na Mezinárodní výstavě bižuterie v Jablonci 2008 a expozici Móda Praha 2009.

Óda na vanutí trávy

/Věnováno V.R. a jejímu
kabátu v stéblech vanutí/

GLADYS

Má bolest v stéblech je
větrem povívaná
pro zemi rozevřená

A vlahá zeleň pronikavá
v nádech růžoví

Úzkostný kabát
zemi hledající
Tak letmo pohozený
kabát stébel vanutí

V zákrytech planoucí
dech jemných olistění
kde jas se prodírá
v stínu tišinách

Stoupá k slunci
kde oči půdy křehnou

Má bolest v stéblech je
větrem rozdíraná
kabát pohozený do rtů půdy

The Ode to blowing of grass

/Dedicated to V.R. and her coat
in the blades of the grass of blowing/

GLADYS

My pain in the blades of the grass is
With the wind blown
For the land is opened out

And the mild green trenchanted
In a tinge of pink

The worried coat
The land looking for
Such fleetingly thrown
The coat in the blades of grass of blowing

In covering it is flashing
The breath of the fine foliage
Where the brightness forces one’s way
In the shadow of lowering

It goes up to the sun
Where the eyes of the soil are delicate

My pain in the blades of the grass is
With the wind lacerated
The coat thrown into the lips of the groundÓda na vlnobití stesku

/Věnováno O.S. a jejím šeříkovým šatům/

GLADYS

Pěna fialových chvění
v bílých průsvitech
do tmy vtékala vášnivě

Smáčená křehkostí tajenou
v trnutí vod mrazivých
úkrytech proudů dravých

Noc bouře neznámé
v skrytech šeříkových šatů
letících křídlech bouřných

Kdy proudy nafialovělé
polehávaly
jak záblesky temnoty
touhy těžké

Oceány vášně proudící
v odlesku fialovém
kdy bouřné moře vzedmuté
Přichází

Horoucí v úkrytech drásavých
ve stenu šeříkových šatůÓda na pavoučka na Tvém rameni

/Věnováno O.S. a jejím
šatům rosou tkaným/

GLADYS

Z rosy snad povstaly Tvé šaty

Kdo spoutal je
závoji pavučin skleněných

Kdo pokořil a upoutal tvé ruce
květy z jantaru
květy zlatavými
ve stvolu olivovém

Nádech zlatistý
zkropil Tvé paže
rosou ranní

Kdo Tvá ramena zranil
květy živými?

Pavouček zlatavý
tkal je
z rosy k ránu

The Ode to spideress on your shoulder

/Dedicated to O.S. and her dress
with the dew is spined/

GLADYS

From the dew perhaps standed up your dress

Who bound it
With the veils of cobwebs glassed

Who humiliated and tied your arms
The flowers from amber
The aureate flowers
In the stem of the olive tree

The aureate touch
Moistened your arms
With the morning dew

Who injured your shoulders
With the living flowers?

The spinderess gold-plated
had a spin
From the dew in the morningÓda na živý klenot

/Věnováno V.R. a jejím holubím šatům/

GLADYS

Holubí šeď šatů skrytá
vešla
kdy mé oči nedoufaly
ruce netoužily
dotýkat se šedi

Když stíny se loučily
plačtivě ponořené
v dotek samoty
Tam v šedi cyklámen zahořel
teplem peří

Pohladil holubí Tvé šaty
plaché tak

/konec ukázky/

zpět nahoru

Gladys