Deník zimní plavkyně /75/

Úterý 8.3.2022, voda 3,8°C, vzduch 7,4°C, průtok 109 m3/s, 15 minut

V úterý jsem přišla později, Martina s Hanou už plavaly společně. Nádherný slunečný den, i když se voda jen pomalu prohřívá z teplot pod 4 stupně. Mám sice prázdniny, ale nutnost uživit se sama v Praze, navíc stěhování po prodeji domu mi ubírá síly. Ale plavu delší trasu kolem 15 min. Pro mě je to úspěch, nemohla jsem kvůli operačnímu zákroku tři týdny plavat a také z důvodu nuceného omezení kvůli vyšetření na scintigrafii. Už nemám tak prochladlé paže jako před několika týdny, tak dlouhou přestávku v plavání jsem nikdy za osm let neměla. Stavy mezi životem a smrtí, v jakémsi bezvědomí života odejde hoření chladu.


Sobota 12.3.2022 voda 4,5°C, vzduch 6°C, průtok 84,8 m3/s, téměř 16 minut

Přišla moje věrná Olga, která se prochází podél břehu, vždy když plavu, ale vítá ten mžik přírody, který skýtá probouzející se jaro. Ovečky v zahradnictví, oslíček, slepice kolem nich a snadi lama, ta dobrota úsměvných časů, které tak rychle přecházejí. Paže bolí ve vodě stále méně, čas nečinnosti a vnuceného klidu se projevuje bolestí, na kterou jsem po letech plavání, jiz dávno pozamněla. Jsme to my plavci, kteří snad kromě lidí spjatých s půdou a časem krajiny, první vnímají laskavost vcházení jara. Vždyť i po plavání jakoby člověk vstoupil do hlubokého rozevření přírodního času, kdy vzduch obejme plavce již trochu prohřátého,do blízké, měkké náruče.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *