Deník zimní plavkyně /65/

Středa 8.12. 2021 voda 5,4°C, vzduch 0°C, průtok 64,7 m3/s, 11 minut

Konečně plavu šťastná a bez starostí o své zdraví. Echo vyšetření srdce dopadlo výtečně s normálním nálezem a to mě vyšetřoval doc. Král, jeden z nejlepších cardio odborníků. Štěstím bez sebe jsem to hned hlásila našemu náčelníkovi. Dnes vím, jak je důležité nezahrávat si partii s Osudem, není lehké být vždy připraven na všechny výzvy her života. Ten den byl mráz kolem 0°C, když jsem s Luckym dorazila k Vltavě, voda 5,4°C. Plavu zatím málo, jen postupně se osměluji a získávám jistotu proplouvat chladnoucím časem. Podzim tak rychle přešel v chlad, že jsem si zapomněla rozcvičovat ve vodě prsty, jak jsem se kdysi naučila v zimní vodě. Ještě jsem zhýčkaná létem a jeho teplými záchvěvy. Nejdu do šatny, přece se jen obávám, že tam zůstanu sama, ve větru kolem proplouvají kamarádi, Martina, Petr, Hana. Psychický a fyzický svět našeho života musí být v souladu, propojený láskou, objetím úsměvu, voláním kamarádů. Pak se dostaneme i za hranice sil, kde počíná křehkost pospolitosti a teplo u srdce.

Sobota 11.12. 2021 voda 5,1°C, vzduch 0°C, průtok 61,9 m3/s, 11 minut

O víkendech tu bývám sama bez přátel z oddílu, jen občas přichází Petr, který má v době covidu práci mimo Prahu. Mnoho neočkovaných plavců se tu otužuje, jsou to ti, kteří nemohou do šaten, ty jsou rezervované jen pro ty po vakcinaci. Tedy se tu ohříváme u ohně a je nám dobře, jak jsme vděční za tu trochu tepla po doplavání, i když nás chvílemi dusí kouř a je třeba se převlékat na odvrácené straně. Dnes jsem chtěla jít na přenos z Met opery, ale pro neočkované je i zákaz shlédnutí, avšak je i doba k přemýšlení, ve vodě je tolik chvil k ujasnění. Netušila jsem, že budu tak osamělá bez něho. Zažila jsem však něco krásného, co se v životě málokdy opakuje, i když mi nezanechal nic hmotného. Mám jen poklad Luckyho, kterého vychoval. Má cesta do Cholupic před pěti lety, to byla pouť s křížem na rameni. Mnozí tu však žijí bezstarostně, i když v této lokalitě chybí obchod, lékař, doprava je neúnosná, ale ti další mají arzenály aut a jiných dopravních prostředků, netahají nákupy přes hory a doly, v bezlisté krajině smutku.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *