Deník zimní plavkyně /64/

Středa 1.12. 2021 voda 7,4°C, vzduch 7,4°C, průtok 66,1 m3/s, 9 minut

První prosincový den s Ivou, Marcelou, Janou. Děvčata plavou jen u pláže, plavou na závodech a tak potřebují i odpočívat. Já plavu svých 250 m po proudu a dál se nepouštím. Tak krátké vzdálenosti jsem plavala snad naposledy v loňských mrazech. Jana pomáhá Ivě s oblečením, má zlomenou nohu, berle a přesto je tu, nevzdává se. Je silná, každá z nás má rys povahy, který je třeba obdivovat a respektovat. Jana plave méně, aby pomohla Ivě s oblečením. Ta děsuplná příhoda po plavání mě znovu zbavuje klidu a rozvahy, jsem znejistěná, bojím se dalších vyšetření srdce, ve strachu, aby vše dopadlo dobře. Dnes, kdy dopisuji můj zanedbaný blog vím, že 8.12 dopadlo echo vyšetření výborně, čeká mě však ještě nukleární vyšetření v lednu, aby měl sportovní kardiolog stoprocentní jistotu, jak říká.

Neděle 5.12. 2021 voda 6°C, vzduch 2°C, průtok 69 m3/s, 11 minut

O víkendu rozdělávají otužilci kolem Dana Landy oheň, další oheň plane u PKO. Tak nemusím po plavání běžet do šatny a zůstávám s přáteli u ohně, ale kouř dusí, tak raději běhám v kruhu dál kvůli zahřátí. Je zde i Mojmír a Věra z PKO a další plavci. Plavu jen těch 250 m, celkem 11 minut, jak málo proti mým výkonům kolem dvaceti minut. Plavání dává mému životu horizontální směr, ve vertikále probíhá můj tvůrčí sen, je to řád mé životní cesty, proto nemohu polevit.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *