Deník zimní plavkyně /55/

Středa 29.9. 2021 voda 17,7°C, vzduch 17,3°C, průtok 79,8 m3/s, 31 minut

Plavu s Petrem pozdě k podvečeru, kamarádi odplavali trénink a jsme tu jen my dva u Sváry, který bude za pár dní zavírat po letní sezóně. Ještě se tulíme v jeho náruči, než začneme docházet do naší sklepní šatny, tady na slunci je nám lépe. I když chvílemi prší a vzduch se ochlazuje, rozbouřená psychika plavce sráží do depresí podzimu. Jen k druhému zábradlí, pouze ten jeden kilometr, autobusy mají zpoždění, silnice jsou ucpané a dokonce několik spojů i vynechává, už jsem to chtěla dnes i několikrát vzdát, ale nutnost alespoň dvojího tréninku za týden mi dodává sílu pokračovat, když se však ozve Vláďa, který dříve doplaval, je nám již lépe, optimismus si předáváme, sílu k plavbám v těžších podmínkách, když za pár dní začne už zima s kulhající trpkostí navštěvovat naše nové snění po slunci.

Sobota 2.10. 2021 voda 16,7°C, vzduch 22°C, průtok 73,6 m3/s, 38 minut

Pro plavce není dobré plavat v ochlazující se vodě bez doprovodu, tak jsme tu po tolikáté s našimi kamarády. Vzduch je ještě teplejší než voda, tak se nám plave velmi dobře. Mnozí odjíždějí zítra plavat na každoroční otužilecké setkání v Moravském krasu, kde se plave v Punkvě, je to první start plavců v nastávající zimní sezóně. Setkání je komplikované nebezpečím nákazy a tak se všichni musí prokázat zdravotními testy o bezinfekčnosti. Dnes plaveme s Petrem ke campu, voda je velmi příjemná a slunce protepluje ještě podzimní hladinu se spadaným listím, ale průtok je nižší, málo prší a povodí Vltavy také nezvyšuje průtok. Mnozí, kteří nás provázeli letním poblouzněním, odcházejí od vdechnutí chladu, který odpoledne prchá v nových závanech kolem nás. Čas plynutí větru a žízně vody nastává. Až se odstěhuji budu jen vzpomínat na tento poklid začínajícího podzimu, zdánlivé nečinnosti a oddechování plachých květů a života na dně vzpomínek. Teď mohu posílat alespoň své listy po vodě, ještě k zasunutým vzpomínkám tak daleko, kde není života. Všichni se nachylujeme blíže k půdě, čas provází hudbou proměny, život.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *