Deník zimní plavkyně /47 – dokončení /

Neděle 8.8. 2021 voda 18,4°C, vzduch 23°C, průtok 146 m3/s, 40 minut

Každé léto se v Praze opravují komunikace, nyní je to mezi Podolskou vodárnou a Výtoní. Dopravní podnik přichystal v těchto místech pro Pražany romantický výlet lodí Prague. Tak jsme se včera mohli dívat z Vltavy na diadém Vyšehradu z výletního plavidla, když jsme předtím strávili odpoledne ve Stromovce s přítelkyněmi. To byla nečekaná odměna pro Pražany v čase letní opravy kolejí.

Dnes jdu k Vltavě a zpívám si, uchvácena osobností prof. Milana Knižáka a textem písně, kterou zpívá:

Modrej, kůň tu běží, skáče zpoza dveří, jó, nebo jenom sním. Jsem jen smrt a já to vím… A vybavil se mi při těch slovech obraz Jana Preislera: Černé jezero, s bílým koněm u břehu.

Myslela jsem na prof. Knižáka na jeho nezkrocenou osobnost, která boří klišé, jde proti konvencím celým svým osudem. Ta šedá česká zahleděnost do průměru bere odvahu a sklání naše hlavy k pokoře. Říká Fashion is message nebo jeho Omalovánky pro nová pohlaví. Kolik je takových silných duchů mezi současníky? Schopnými vysmát se době i s jejími oporami. Nést s nadhledem svůj výtvarný výraz a osobité znamení s odvahou posměchu ve ztichlých sálech umění. Mnohdy jen odlišnost budí nenávist u malých. Stejně hovoří Goethe o L. van Beethovenovi:

Naprosto nezkrotná osobnost, která nemá vůbec nepravdu, shledává-li svět hodným pohrdání; nečiní ho tím však pro sebe ani pro druhé příjemnějším. A bylo mi to odpoledne, když jsem šla k Vltavě tak dobře, čekala tam na mě Olinka. Nastalo Novoluní a neslo se ve znamení Lva, kdy je Měsíc přivrácen k Zemi neosvětlenou stranou a právě pouze v této měsíční fázi může dojít k částečnému či úplnému zatmění Slunce.. Dojem z krásných dní nás nesmí pozastavit v plavbě, stejně jak pohled na chudobky v parku v hloučení bělosti, na jediném místě, kde rozkvetl sen něhy, který ty sněžné družky ochraňují. Dnes je přece voda tak teplá, jak v létě nebývá ve Vltavě, není tedy problém uplavat téměř 1,5 km, navyklá na samotu ve vodě bez plavců i ve slunném létě.

Středa 11.8. 2021 voda 17,8°C, vzduch 24°C, průtok 196 m3/s, 35 minut

Je léto, zrají mirabelky a já denně trhám ostružiny v Ch., už na ně nemám ani místo, tolik jich letos je. A v hloučení snu, poznovu potkávám moje chudobky v parku, když běžím plavat. Dobře, že stanice Vltava uveřejňuje zpětně svoje podcasty. Dnes vím, že nejsem sama se svoji revoltou, kterou tlumí mnohdy okované boty hrubosti, nezájmu lhostejnosti, aby ponížily život všech rostlin, jež mohou kvést. Slova prof. Knižáka mi dodala sílu do mnoha dní, stejným plamenem, jak voda ve Vltavě, hořící teplem po chladných fázích plavání. Ale dnes se setkáváme s kamarády z oddílu a já plavu s Petrem, je nám tak dobře, všichni U Sváry pospolu. Irena, Jana, Marcela, Pavel a další i malí živáčkové, kteří se stávají novými členy, ač ještě nepovyrostli, jenom nás zahřívají svým hebkým záchvěvem života.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *