Deník zimní plavkyně /43-dokončení/

Neděle 18.7.2021 voda 17,9 °C, vzduch 26°C, průtok 302 m3/s, 34 minut

Zeptala se mě dcera Kori, jak jsi prožila dnešní den, výročí svého života?

Šla jsem přece tam, kde mě mají rádi, ke svým přátelům na břeh Vltavy, abych je objala očima a donesla sýr jejich pejskům, kamarádům Luckyho. Nepotřebovala jsem sama jíst drahá jídla, ani pít víno. Dokonce jsem byla hladovější než jindy, uvařila jsem jen zeleninu a připila na můj i Luckyho život čajem s citrónem. Byla jsem u mé řeky a přátel a nepotřebovala víc. To oni a naše řeka naplňují duši štěstím a pak jsou tu s námi i ti neviditelní, kteří odešli na protější, vzdálené břehy života. Tak jsem se celý den koupala ve slunci lásky. Děkovala za dary úsměvů, byla jsem tak šťastná, že mě nic nebolelo a plavala k Pobřežní cestě. To když jsem prošla dlouhý břeh Vltavy od Nádraží Braník k Černému koni a se všemi se uvítala. Lucky si hrál s pejsky a oba jsme děkovali řece a slunci za zdraví. Vyhnanství mě již dávno odnaučilo zpívat, tak nikdo ani nemohl zaslechnout hudbu mého nitra.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *