Deník /41 – pokračování/

Sobota 3.7.2021 voda 14,8°C, vzduch 22°C, průtok 172 m3/s, 33 minut

Dnes mi ujel autobus z Ch. Jezdí o víkendech z jedné strany obce vždy jen jeden spoj za hodinu, tak jedu o trochu později přes Libuš delší cestou. Invalidní lidé jsou tu závislí na omezených spojích, pomáhám asi čtyřicetileté paní na invalidním vozíku. Je myslím 13 let invalidní po skoku do vody, dříve také sportovkyně. Už si nedovede představit život bez omezení jako člověk, který se pohybuje přirozeně a je zdravý. Tito lidé, pokud se vyvíjí v duchovně obohaceném myšlení a vyššího stimulu mohou být vyspělejší v mentální síle více než druzí lidé, kteří prožili život ve větším klidu a bez újmy fyzické. Je to posun do rovnováhy, kdy jedna část osobnosti byla ukrácena ve svých možnostech, ta druhá je ve zvýšené míře naplněna a lidé z handicapem mohou vnést vyšší duchovní kvalitu k obohacení, zvnitřnění společnosti. Dotek těchto lidí je proto tak zlidšťující, vnášející prostotu lidské blízkosti, lásky do společenství. Dnes neplavu daleko, jen mezi camp a kousek k zátoce. Voda klesla na 14,8°C, ale plave se mi nádherně. Průtok je vysoký, tak za 33 minut končím a běžím se převléci. Jdu ke svým přátelům nudistům, neboť do šatny na Spartě nesmím chodit s Luckym, lidé zde mají nevysvětlitelný strach ze zvířat, čeká mě tedy i zima při převlékání na břehu Vltavy v mrazech. Bohužel jakási chorobná sterilita moderní současné společnosti je i znakem vnitřního ochuzení a lidské eroze.

Pondělí 5.7.2021 voda 16,1°C, vzduch 22°C, průtok 157 m3/s, 31 minut

Jak se zvyšuje průtok plavu kratší dobu, ale to je dobře, plavu pro radost a máme prázdniny, odpočívat musí plavci i učitel ve mně. Sním si své krásné dny s relaxací, byla jsem v kině a pak ještě k večeru do Vltavy. Málokdy plavu mezi 18.-19. hodinou, ale o to je to krásnější, ve Vltavě potkávám jen tři plavkyně, břehy jsou bez pražanů, už snad doma znavených sluncem. Mnozí odjeli na prodloužený víkend dvou státních svátků. Převlékám se u pana Ponerta, vždy zde nacházím tolik zajímavých lidí, nonkonformních, s jiskřením životní energie. Přicházejí sem mladí i staří, kteří mají zájem se vzdělávat, pečovat o svoje duchovní vyznění a stálý růst poznání. Bylo přece jen k večeru, ale voda nádherně teplá 16°C i tělo se potřebuje zotavit a žít i časem relaxace. Ještě se zdržuji další hodinu v rozhovorech tak obohacujících, jak je nám tu dobře. Léto prostupuje kouzlem a vůněmi, slovy i zamlčením teplých očí.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *