Deník zimní plavkyně /37/

Středa 9.6.2021 voda 16,3°C, vzduch 22°C, průtok 62,5 m3/s, 50 minut

Středa je pro nás zimní plavce dnem svátku a nedotknutelnosti, kdy celý náš oddíl trénuje. Sjíždí se plavci z okolí, nejen z Prahy ale i ze vzdálenějších míst. I já plánuji plavat ve středu v Praze, i když se odstěhuji a čeká mě plavání v Orlici nebo v Labi podle možností; budu se navracet do míst, kde se smísila voda s popelem mých předků. Ale ještě zůstávám zde a budu žít se svým klubem, tady jsme všichni hrdými plavci ČOUP, protože společný trénink dodává entuziasmus, energii a sílu pro každodenní život, schopnost plavat i tam, kam bychom si osamělí netroufli. Občas vídáme i plavce, kteří přechodně vymizeli z paměti, ale plavou na různých místech země i v zahraničí. Je to láska, která zůstává v našich tělech a myslích, i když jsme daleko od našeho prvního místa zrození a nesmělosti.

Ten den jsem plavala sama, děvčata plavou většinou stále proti proudu na opačnou stranu řeky k restaurační lodi, kam já kvůli Luckymu nemohu, překážkou je cyklostezka vzdálenější od řeky a místa s ploty, kam se Lucky nedostane a není v blízkosti se mnou. Plavat trasy kolem kilometru už jako starší pejsek nemůže. A tak plavu svůj kilometr, který je teď delší z důvodu nízkého průtoku vody, ale dohání mě Vláďa, je to přece jen mnohem rychlejší plavec. Domluvíme se, že poplaveme dál, až k Pobřežní cestě, kam bych asi v ten den neplavala, nechtělo by se mi. Moje pomalost způsobuje, že jsem ve vodě delší dobu než ostatní a tak jsem ještě ve vodě, když ostatní vystupují na břeh. Ale překonání vlastních limitů dodá plavci o to nádhernější, nevypověditelné pocity, že se musíte pokoušet stále znovu překračovat omezení vlastních fyzických sil. Společný trénink nedovolí zpohodlnět, nutí vás vyvíjet se, překonat časem zužující se, klamný prostor duševní síly i zlenivění těla. Teprve na závodech v zimním plavání sportovec pochopí, že omezení výkonu vyplývá jen z chybného nastavení myšlení, které může dodat impulz, který překoná hranice dané třeba věkem, duševní skleslostí. Je to neskloněná, nepokořená duše, která vítězí nad tělem v zimní vodě.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *