Deník zimní plavkyně /32/

voda 10,7°C, vzduch 17°C, průtok 247 m3/s, 28 minut

Odtrženost od přírody zbavuje člověka postupně intuice a hlubšího vnímání dotyku dalších životů, ať jsou to zvířecí organizmy nebo lidské bytosti. Žijeme stále více odloučeni od ostatních živých tvorů, že si neuvědomujeme strach, který prožívají. Tento chlad prostupuje a narušuje niternost blízkosti a brání prohloubenému prožívání. Jsme tak více vydáváni hloubce chladu vztahů. Stále jsou přede mnou vyčítavé, tiché oči zvířecích společníků, které opouštím. Propast samoty uléhající do bezvědomí strachu. Odloučení prostupuje lidský život i ve vodě, chlad vody nás vydává osamění vesmíru; teprve v těchto momentech plavec intenzivněji vnímá samým životem danou osamělost. Voda svoji živelnou silou uchopí plavce ve své mohutnosti, činíc ho bezmocným, zvýrazňujíc znatelněji křehkost života, opuštěnost života jedince v kosmu. Tento jakýsi hlubinný prožitek je pravdivou, opravdovou podstatou vnímání života a zbavuje člověka balastu nánosů civilizace, tak jak je prožívá v denní realitě. Proto to znovuzrození sil po plavbě ve studené vodě, jež nás navrací k podstatě života ve vesmíru s jeho samotou ale i nekonečným smutkem existence. Vystavení těmto podmínkám z nás činí znovuzrozené, citově hlubší bytosti. Je to kontakt s nekonečností, relativitou existence, jež může být v okamžiku zničená. To Charón nás vyvezl na druhý břeh, je to prožitek konečnosti, vyšší vize vnímání života, která nás sbližuje s nejvyšším poznáním a vědomím prožitku života v jeho plnosti. Teď v květnu je však voda stále teplejší a pocity, které naléhají na člověka v zimní vodě jsou mnohem mírnější ve stále teplejším vzduchu a vodě. Nebolí ani tolik ruce ve vodě kolem 11 stupňů. Jarní průtok se drží na vyšších hodnotách a tak plaveme kratší dobu, protože proti proudu plavat je velmi obtížné a odpor vody zvládají jen ti nejsilnější, mezi něž nepatřím. Příroda je velmi spravedlivá a na místě kde přidává schopnosti, jinde ubírá, tak buďme spokojeni s dary, které nám rozdává. Mučící nespokojenost však vede k vyšším výkonům a překonávání sil. Plavu k od Černého koně k Pobřežní cestě a jsem upokojená, pokud vycházím z vody zdravá, osvěžená s větší energií, překonávat překážky dne.

Pro ten pocit euforie se život vrhá pravidelně do chladných vod tichého, utajeného vesmíru, nekonečné bouřlivé síly vln v zapomnění, odmlce času. I labutě z poloostrova vyvedly svého malého potomka, jak něžně ho opatrují, s jakou láskou vnímají jeho první nemotorné pohyby, jak příkladní jsou pro lidské rodiče. Ale je třeba opatrnosti, tito krásní ptáci velmi bedlivě sledují řeku a možná nebezpečí pro nový život.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *